Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende er en del af Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Viborg.

Afsnittet er beliggende på Patienthotellet - Oversigtskort

Vi varetager pleje og behandling af: