Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, har en lang tradition for kvalitetssikring, klinisk forskning og deltagelse i såvel national som internationale studier. Det er én af grundene til, at klinikken er blandt de bedste i Danmark til behandling af ufrivillig barnløshed – med implementering af nye, evidensbaserede behandlingsmetoder. Forskning er således en fuldt integreret del af klinikken og vi tilbyder de nyeste fremskridt indenfor fertilitetsbehandling.

Tilbage i 2013 blev der etableret et forskningsprofessorat for området i Region Midtjylland, i samarbejde med Aarhus Universitet. Med ansættelse af Professor Peter Humaidan, fik klinikkens i forvejen høje forskningsaktivitet et stort løft, bl.a. med tilknytning af phD-studerende og forskningsårsstuderende.

Formålet med Fertilitetsklinikkens forskning:

 • Bedre graviditetsresultater / højere fødselsrate med reduceret flerfoldsgraviditet
 • Færre bivirkninger ved hormonel stimulation
  • Reduceret risiko for ovariel hyperstimulation
 • Optimere sikkerhed for patienterne
 • Forbedre patientvenlig behandling
  • Nemmere at tage medicinen
  • Kortere behandlingstid
 • Billigere behandling / samfundsøkonomisk
 • Færre konsultationer / mindre arbejdsfravær

Forskningen i 2020

Afsnittet har som alle andre været meget påvirket af Covid-19 situationen.

Dette til trods har året været præget af stor aktivitet og stort fokus på forskningen.

Klinikken har været involveret i mange projekter, de fleste forsker-initierede, men også projekter initieret af industrien. Vi har fået tilknyttet flere yngre forskere, der er godt i gang med forskellige opgaver og forskningsprojekter.

Der er mange projekter i gang og alle gør en kæmpestor indsats og bidrager til deres gennemførelse.

Mange har deltaget i faglige webinarer og alle ser meget frem til at kunne deltage i faglige (fysiske) kongresser.

Ph.d.-studerende

Professor

Forskningspersonale