Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, har en lang tradition for kvalitetssikring, klinisk forskning og deltagelse i såvel national som internationale studier. Det er én af grundene til, at klinikken er blandt de bedste i Danmark til behandling af ufrivillig barnløshed – med implementering af nye, evidensbaserede behandlingsmetoder. Forskning er således en fuldt integreret del af klinikken og vi tilbyder de nyeste fremskridt indenfor fertilitetsbehandling.

Tilbage i 2013 blev der etableret et forskningsprofessorat for området i Region Midtjylland, i samarbejde med Aarhus Universitet. Med ansættelse af Professor Peter Humaidan, fik klinikkens i forvejen høje forskningsaktivitet et stort løft, bl.a. med tilknytning af ph.d. studerende og forskningsårsstuderende.

Formålet med Fertilitetsklinikkens forskning:

 • Bedre graviditetsresultater / højere fødselsrate med reduceret flerfoldsgraviditet
 • Færre bivirkninger ved hormonel stimulation
  • Reduceret risiko for ovariel hyperstimulation
 • Optimere sikkerhed for patienterne
 • Forbedre patientvenlig behandling
  • Nemmere at tage medicinen
  • Kortere behandlingstid
 • Billigere behandling / samfundsøkonomisk
 • Færre konsultationer / mindre arbejdsfravær

Forskningen i 2021

Præsentation af afdelingens vigtigste forskningsaktivitet.

Året har været præget af corona. Aktiviteten har været præget af personaleudlån til covid beredskab. Der har været uændret stort fokus på forskningen. Der er i alt publiceret 40 peer-reviewede artikler fra klinikken. Det svarer til 12% af det samlede antal publikationer på hele HE-Midt. Det er vi stolte af!

Klinikken har været involveret i mange projekter, de fleste forsker-initierede, men også projekter initieret af industrien. Vi har fået tilknyttet flere yngre forskere, der er godt i gang med forskellige opgaver og forskningsprojekter.

Sidst, men ikke mindst afholdt vi Ph.d. forsvar for Thor Haahr

Der er mange projekter i gang og alle gør en kæmpestor indsats og bidrager til deres gennemførelse.

Corona gjorde 2021 til et atypisk år, hvor virtuel kommunikation kom i fokus.

Der har været et markant øget antal virtuelle patientkontakter. Fysiske møder blev omlagt til virtuelle både for patienterne samt i forbindelse med forskningen og undervisningen. Der har fra afdelingens side været stor deltagelse i både nationale samt internationale webinarer både som deltagere og som foredragsholdere.

Ph.d. studerende

Professor

Forskningspersonale