Kort om forskningsprojektet

reprodna_logo_500x205px.png

Forskningsprojektet reproDNA, som udføres på Fertilitetsklinikken Skive Regionshospital, søger ny viden om DNA skader i sædceller og deres eventuelle indvirkning på fertilitetsbehandling.

Gennem de seneste år har man fundet ud af, at skrøbeligt DNA i sædcellerne meget let går i stykker og derved forringer mandens fertilitet og nedsætter graviditetschancen. Projektet har således til formål at vurdere om DNA skrøbelighed (DFI) kan reduceres ved bl.a. livsstilsændringer.

Projektet er rettet mod patienter, der skal i deres første fertilitetsbehandling og det forventes at cirka 1350 mænd kommer til at deltage. Rekrutteringen starter d. 1.10.2019 og forventes afsluttet d. 1.10.2022.

Læs mere om forskningsprojektet i pjecen her: reproDNA (pdf)

 

Læs også om forsoegspersoners rettigheder (pdf)

Projektet er udformet i to dele:

Del 1 - Effekten af DNA skrøbelighed i sædceller på udfaldet af fertilitetsbehandlingsmetoder

Hvem kan deltage?

Alle mænd, der skal i deres første fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Skive Regionshospital, kan deltage i projektet.

Fremgangsmåde:

ikon_saedceller.pngDeltagerne afleverer en sædprøve, som indsamles i forbindelse med første fertilitetsbehandling, hvor 0,2 ml af sædprøven tages fra til en test, som bestemmer DFI (DNA skrøbeligheden i sædcellerne). Hvis din DFI ≥ 15% vil du blive tilbudt at deltage i et interventionsprojekt.

Vi opfordrer til at du læser hele deltagerinformationen før du beslutter om du vil deltage.

Download deltagerinformationen her:
Deltagerinformation kohortestudie (pdf)

Del 2 - Effekten af forbedret livsstil og andre faktorer til reduktion af DNA skrøbelighed i sædceller

Hvem kan deltage?

Patienter, som har deltaget i screeningsprojektet og har en DFI ≥ 15%, kan deltage i interventionsprojektet.

Fremgangsmåde:

ikon_laege.pngVælger du at deltage skal du have taget blodprøver og herefter får du udleveret en plan lavet specifikt til dig med livsstilsændringer omkring sundere kostvaner, motion og indtag af multivitaminer og mineraler. Interventionen/planen er baseret på anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, et spørgeskema du har besvaret og blodprøverne.

Interventionsperioden varer 3-4 måneder fordi produktionen af nye sædceller tager ca. 3 måneder. Herefter skal du aflevere en ny sædprøve og have taget nye blodprøver for, at se om din DFI er reduceret efter livsstilsændringerne.

Vi opfordrer til at du læser hele deltagerinformationen før du beslutter om du vil deltage.

Download deltagerinformationen her:
Deltagerinformation interventionsstudie (pdf)

Vil du deltage?

Vi vil fra Skive Fertilitetsklinik gøre dig opmærksom på projektet og spørge dig om du vil deltage. Herefter kan alle informationer findes her på hjemmesiden. Hvis du mangler yderligere information, er du velkommen til at kontakte klinikken.

Har du nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektsygeplejerske Alice Toft Mikkelsen på e-mail: alice.toft.mikkelsen@midt.rm.dk