Baggrund og formål: For at det befrugtede æg kan sætte sig fast i livmoderen og blive til en levedygtig graviditet kræver det et godt miljø i livmoderen. Indtil for ganske nylig troede man at livmoderen var steril, men ny forskning har vist, at der også findes bakterier i livmoderen. Formålet med vores projekt er at kortlægge bakteriefloraen i vagina, livmoderhalsen og livmoderen blandt patienter i fertilitetsbehandling. Vi håber at dette projekt danner baggrund for at forstå, hvilke bakterier der er lokaliseret i henholdsvis vagina og livmoder og, hvordan bakterierne påvirkes af hormonbehandlingen under en stimuleret frysebehandling.

Hvem kan deltage? Kvindelige patienter, der skal have frosset æg ned uden tilbagelægning i samme cyklus vil blive tilbudt deltagelse:"Stimuleret frysebehandling/freeze all/segmentering”. Der forventes at deltage 50 frysepatienter i dette studie.

Hvad indebærer deltagelsen? Vi tager podninger fra vagina, livmoderhalsen og livmoderen ved ægudtagningen. Det har ingen indflydelse på graviditetschancen ved den senere ægtilbagelægning. Vi vil desuden bede dig selv foretage vaginal podninger undervejs i hormonbehandlingen, ialt 10 prøver. Heller ikke disse prøver har nogen negativ indvirkning på din graviditetschance. Der findes en guide i højre side af hjemmesiden.

Vi opfordrer til at du læser hele deltagerinformationen før du beslutter om du vil deltage. Link til dette i pdf format i højre side af skærmen.

 

Fertilitetsklinikken, Skive Regionshospital

Forsøgsansvarlig: Peter Humaidan, professor

Forskningspersonale: 

Telefon:

78445718/78445766

Mail:

fertilitetsklinikken@midt.rm.dk