Vi vil spørge, om du vil deltage i et sundhedsvidenskabeligt projekt. Projektet foregår i samarbejde med Statens Serum Institut og Chr. Hansen A/S (CVR.nr.12516479)

 

Forskningsprojektets titel: Udvikling af mælkesyrebakteriepræparater med sunde bakterier 

Projektansvarlig: Trine Skovlund Neerup (Innovation project manager, Chr.Hansen A/S)

 

Fremgangsmåde: 

Fra mikrobiomprojektet på Fertilitetsklinikkerne på Regionshospitalet Skive, Sjællands Universitetshospital Køge, Hvidovre hospital, Storkklinik, Trianglen og Rigshospitalet udtages en vaginalpodningMed din tilladelse, vil den vaginal podning, der allerede tages i forbindelse med projektet, blive delt op, således at en del af prøven sendes fra Statens Serum Institut til Chr.Hansen A/S. Det er kun de kvinder, der har en normal prøve, domineret af mælkesyrebakterier, som videregives.  

 

Formål: 

Chr. Hansen A/S ønsker at isolere, karakterisere, undersøge, udvikle og eventuelt kommercialisere mikroorganismer fra vaginalpodningen, i et forsøg på at producere mælkesyrebakteriepræparater med sunde bakterier, der potentielt kan afhjælpe bakteriel ubalance. 

Det er helt frivilligt, om du vil deltage i projektet. Selvom du har sagt ja til at deltage, kan du på et hvilket som helst tidspunkt og uden begrundelse trække dig ud af projektet igen, uden at dette påvirker din ret til behandling i klinikken. Hvis du vælger at deltage, skal vi bede dig underskrive samtykkeerklæringen og aflevere deunderskrevet i klinikken.  

Projektet er omfattet af den almindelige patientforsikring.  

 

Behandling af data 

Din prøve vil blive pseudonymiseret, før den sendes til Chr. Hansen. Det vil sige, at din prøve kun vil blive mærket med et deltagernummerog således ikke navn, fødselsdato eller anden direkte identifikator. Chr. Hansen er forpligtet til at opbevare samtykkeerklæringen, hvoraf dit navn, deltagernummer, fødselsdato og underskrift fremgår. Disse oplysninger opbevares elektronisk under iagttagelse af behørige sikkerhedsforanstaltninger. Enhver behandling af dine personlige oplysninger hos Chr. Hansen vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Den dataansvarlige for den del af projektet, der foregår hos Chr. Hansen, er Chr. Hansen A/S, Bøge Alle 10, 2970 Hørsholm. Hvis du har spørgsmål til behandling af dine data kan du kontakte privacyofficer@chr-hansen.com 

Nytte ved forsøget 

Chr. Hansen ønsker at udvikle mælkesyrebakteriepræparater med sunde bakterier, der potentielt kan afhjælpe bakteriel ubalance. 

Se den fulde deltager information på linket nedenfor