Du kan ikke give svaret pr. telefon.

Du har lavet en urin-graviditetsprøve på en bestemt dato. Du skal sende svaret med Digital Post på borger.dk (log på med NemID):