200202 Jordemoderklinik_DSC4987_A4.jpg

200202 Jordemoderklinik_DSC4878_A4.jpg

200202 Jordemoderklinik_DSC4914_A4.jpg

Som gravid har du ret til at komme til jordemoder gennem hele graviditeten. Du vil få tilsendt en tid til første besøg hos jordemoderen, når vi har modtaget dine svangrepapirer fra din læge. 

Din jordemoder vil hjælpe dig igennem graviditeten med helbredsundersøgelser, råd og vejledning. Du og din partner vil blive informeret om mulige fødesteder, fødslens principper og tilbud.


Konsultationssteder

Jordemoderklinikken Viborg

Jordemoderklinikken Bjerringbro

Jordemoderklinikken Møldrup

Jordemoderklinikken Silkeborg

Jordemoderklinikken Skive


Velkommen til Kendt Jordemoder Ordning (KJO)

 

På Hospitalsenhed Midt tilbyder vi Kendt Jordemoder Ordning i udvalgte konsultationer. Det er derfor ikke et tilbud til alle gravide. Har du fået tilbud om at blive fulgt i KJO, kan du læse mere om det herunder.

KJO betyder, at I nu er tilknyttet et jordemoder-team, som vil følge jer gennem både graviditet og fødsel. Vi arbejder typisk tre jordemødre i ét team, og vi vil i perioder have 1-2 jordemoderstuderende tilknyttet hvert team. Vi vil følge jer gennem jeres graviditet, og vi vil så vidt muligt varetage jeres fødsel. Af og til sker det selvfølgelig, at flere gravide fra samme team går i fødsel samtidig, eller vi kan have hviletid efter et langt kald, hvorfor vi ikke kan love at være tilstede ved alle fødsler.

Du skal kontakte dit KJO-team ved akutte tilfælde, fx:

  • hvis du oplever nedsat aktivitet fra dit barn.
  • hvis du oplever blødning efter graviditetsuge 18+0. Før uge 18+0, skal du kontakte din egen læge eller vagtlægen.
  • hvis du oplever vedvarende kraftig hovedpine.
  • hvis du gentagne gange oplever flimren for øjnene, der optræder når du er i hvile.
  • hvis du oplever kraftige smerter under brystbenet samt i højre side.
  • hvis du pludselig får kraftige hævelser.
  • hvis du oplever vandafgang.
  • når din fødsel starter, og du får behov for en jordemoder.

I finder kontaktinformation på jeres team herunder.

Venter I jeres første barn, tilbydes I to døgns indlæggelse på Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende (Patienthotellet).

Er du flergangsfødende, forventer vi som udgangspunkt, at du føder ambulant medmindre andet er aftalt. Det betyder, at I tager hjem typisk 4-6 timer efter fødslen. Dagen efter fødslen ringes du op af en jordemoder fra dit team. Desuden vil du blive set til 'barselspakke' 48-72 timer efter fødslen. Det vil foregå lokalt, hvor du har gået til jordemoder og varetages af en jordemoder fra dit team. Skulle vi være forhindret, vil I få besked om at komme til Viborg i stedet.

På denne hjemmeside kan du finde af yderligere information om graviditet, fødsel og barsel, bl.a. information om pakkeliste til fødsel, graviditetskontroller, smertelindring, fødselsforberedelse og diverse patientvejledninger.

Kontakt Kendt Jordemoder Ordninger

200202 Jordemoderklinik_DSC5341_A4.jpg

200202 Jordemoderklinik_DSC5391_A4.jpg

200202 Jordemoderklinik_DSC5417_A4.jpg