Klinikken er lukket pr. 15.10.2019 - der modtages ikke længere henvisninger.

Det er normalt at have kvalme og opkastning i graviditeten.

I nogle tilfælde udvikler det sig dog så voldsomt, at den gravides almentilstand påvirkes med vægttab og væskeunderskud.

Information til praktiserende læge