Tryk for at høre teksten læst op

Vær åben overfor hinanden

Fasthold kontakt til din familie og venner

Du har ansvaret for dit liv

Tag imod hjælp fra andre

At være pårørende til en kronisk lungesyg

Tal om fremtiden og den sidste tid sammen