Medicinsk Afsnit 2 er en del af Medicinsk Afdeling og er beliggende på 13. etage på Regionshospitalet Viborg.

Afsnittet har plads til 28 patienter med medicinske sygdomme, og er specialiseret i udredning, pleje og behandling af patienter med lungesygdomme - Til afsnittet er der desuden tilknyttet speciale i ældresygdomme.

Det lungemedicinske speciale består af et sengeafsnit, som er beliggende på Regionshospitalet Viborg, samt en Klinik for Lungesygdomme, som er beliggende på Regionshospitalet Skive.

De fleste patienter modtages via akutafsnittet på hospitalet.  Der modtages også patienter i afsnittet til planlagte undersøgelser eller behandlinger.

Personale

Praktiske oplysninger

Afsnitsledelse

Ansøg om refusion af udgifter til vaccine


Patientvejledninger