I Medicinsk Afdeling foregår undersøgelser af tværsektorielt samarbejde særligt indenfor diabetes og hos patienter med stor comorbiditet. Afdelingen har en række forskerinitierede undersøgelser særligt indenfor endokrinologi, nefrologi og gastroenterologi. Desuden deltager afdelingen i en række undersøgelser omkring patienter med Covid-19.

 

Publikationer og artikler

Igangværende forskningsprojekter

Ph.d.-studerende

Lektorer og postdoc