Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg er en intern medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repreæsenteret:

  • Endokrinologi
  • Gastroenterologi
  • Nefrologi
  • Infektionsmedicin
  • Geriatri
  • Lungemedicin.

Afdelingen har valgt at prioritere og er i færd med at opbygge en særlig forskningsenhed indenfor multisygdom (Research Unit for Multidisease – RUM).

Afdelingen har en række forskerinitierede projekter særligt inden for endokrinologi, nefrologi og infektionsmedici. Afdelingen samarbejder med forskellige afdelinger både i forbindelse med ph.d. projekter og mindre forskningsprojekter. I afdelingen foregår undersøgelser af tværsektorielt samarbejde særligt hos patienter med sukkersyge.

 

Publikationer og artikler

Igangværende forskningsprojekter

Ph.d.-studerende

Lektorer og postdoc