Medicinsk Afdeling modtager patienter indenfor flere forskellige grenspecialer, herunder nefrologi, endokrinologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, lungemedicin, hæmatologi, dermatologi samt geriatri.

Afdelingsledelsen består af ledende overlæge Henning Danielsen (nefrolog) og oversygeplejerske.

Afdelingens struktur omfatter to sengeafsnit, 1 og 2, grenspecialer og Dialysen. 

Mission, vision og værdier

Organisationsdiagram