Velkommen til Neurologisk Afsnit 

Neurologisk Afsnit, er beliggende på Regionshospitalet Viborg på 9. etage.

Neurologisk Afsnit  varetager udredning og behandling af patienter med almene neurologiske sygdomme og apopleksipatienter, der grundet komplicerede medicinske lidelser ikke kan udskrives direkte efter den akutte udredning i henholdsvis Gødstrup eller Aarhus.

Apopleksi-team

Afsnittet har derudover et udekørende tværfagligt apopleksi-team, som består af sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Teamet har til opgave at lave opfølgning på patienterne, der har været indlagt på nogle af regionens akutte  apopleksi-afsnit.

De fleste patienter, der indlægges på afsnittet, kommer akut, men afsnittet modtager også indkaldte patienter til for eksempel udredning for neurologiske lidelser.

Personale

Pleje- og behandlerteamet på Neurologisk Afsnit består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykolog, talepædagoger, lægesekretærer samt studerende og elever. Der er desuden mulighed for at snakke med hospitalspræst og diætist.

Vi tilstræber, at det hovedsageligt er det samme personale, der er tilknyttet den enkelte patient. 

Der vil være en daglig kontaktperson, en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent, der er den ansvarlige for forløbet den enkelte dag.

Henvisning

Ved indlæggelsen

Dagens forløb

Stuegang

Spørgsmål/ samtaler

Weekendorlov

Telefon og computere

Besøgstider

Pas på dine ejendele

Rygning og alkohol