Epilepsiklinikken udreder, diagnosticerer og behandler voksne patienter med epilepsi, samt udviklingshæmmede patienter med epilepsi.

Vi kommunikerer med/følger udvalgte epilepsipatienter via AMBU-flex ordningen.

Den specialeansvarlige sygeplejerske har daglig telefontid, hvor der er mulighed for dialog omkring patientforløb.

Henvisninger til klinikken

Du kan henvises til Epilepsiklinikken fra egen læge, hospitalsafdeling eller speciallæge.

Når du har en aftale i klinikken

Du bedes medbringe medicinliste, beskrivelse af anfald og/eller anfaldsregistrering (evt. en anfaldskalender) når du kommer til dit ambulante besøg i epilepsiklinikken.