Klinik for bevægeforstyrrelser vejleder, behandler og rådgiver om bevægeforstyrrelser. Vores primære områder er Parkinson, atypisk Parkinson og Dystoni (”forkert spænding” i musklen). 

Der tilbydes ambulante konsultationer hos læge og/eller sygeplejerske alt efter patientens behov. Ligeledes har den specialeansvarlige sygeplejerske daglig telefontid, hvor der er mulighed for dialog omkring patientforløb.

Henvisninger til klinikken

Du kan henvises til klinikken fra egen læge, hospitalsafdeling eller speciallæge. 

Når du har en aftale i klinikken

Du bedes medbringe opdateret medicinliste, når du møder til den ambulante konsultation.