Klinik for Nerve- og Muskelsygdomme modtager patienter til diagnosticering og behandling af neuromuskulære sygdomme. Det drejer sig om sygdomme i perifere nerver, i muskler og i den neuromuskulære synapse. 

Neuromuskulære sygdomme er en gruppe af sygdomme, der rammer kommunikationen mellem hjernen og muskler. Området dækker over flere hundrede forskellige enkeltsygdomme, som hver især oftest er sjældne. Da lidelserne samtidig kan ligne hinanden, er det forståeligt, at diagnostik og behandling af sygdommene kræver specialiseret indsats. Mange af sygdommene er arvelige.

 

Sygdommene rammer:

  • muskler (muskelsygdomme)
  • nerver i arme og ben (nervebetændelse)
  • forbindelsen mellem nerver og muskler
  • rygmarvens nerveceller som styrer musklerne (forhornscellelidelser).

De forskellige lidelser kan ligne hinanden, i det de i de fleste tilfælde resulterer i nedsat kraft og svind af muskulaturen. Visse nervebetændelser giver imidlertid overvejende  nedsat følesans, og nogle muskelsygdomme giver ikke svind af muskulaturen, men derimod funktionsforstyrrelser i form af udtrætning, kramper og smerte ved bevægelse.

 

Klinik for Nerve- og Muskelsygdomme har specielt til opgave at følge din sygdom og/eller symptomudvikling. Virkningen af medicinen og eventuel justering af den medicinske behandling, vil være nøglepunkt i opfølgningen i klinikken ved de ambulante konsultationer.

Personalet, der er tilknyttet klinikken - læge, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut vil rådgive dig og dine pårørende således, at sygdommen har mindst mulig negativ indflydelse på din/jeres dagligdag.

 

Er der mistanke om ALS eller har du fået konstateret ALS, tilbydes du at blive tilknyttet ALS-teamet, bestående af overlæge, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd, diætist, psykolog samt kommunikationsmedarbejder.

Teamets medlemmer inddrages hvis det findes relevant for dit forløb.

Henvisninger til klinikken

Du kan henvises til klinikken fra egen læge, hospitalsafdeling eller speciallæge. 

Når du har en aftale i klinikken

Du bedes medbringe opdateret medicinliste når du møder til den ambulante konsultation. 

Sygdomsforløb med ALS

Du vil i løbet af dit sygdomsforløb med ALS stå overfor at skulle træffe nogle beslutninger om, hvordan din behandling og dit hverdagsliv skal være. På nedenstående hjemmeside om ALS får du hjælp til at vælge og til at få overblik over mulighederne.

 

Læs mere om ALS

Rehabiliteringscenter for Muskelsvind