I skleroseklinikken udredes, diagnosticeres og behandles patienter med sklerose i et tæt samarbejde mellem læge, sygeplejerske og patienten.

Patienter følges med individuelle eller faste kontroller hos sygeplejersken med samtaler, undervisning i medicingivning, opfølgning, vejledning mm.

Der aftales individuelt med sygeplejerskerne i forbindelse med medicinafhentning.

Henvisninger til klinikken

Du kan henvises til klinikken fra egen læge, hospitalsafdeling eller speciallæge.

Når du har en aftale i klinikken 

Du bedes medbringe opdateret medicinliste, når du møder til den ambulante konsultation.