Patienter, som har symptomer, der tyder på hjernekræft, henvises akut til udredning i Tumorklinikken i Neurologisk Klinik. 

Patienten udredes i planlagte pakkeforløb inden for 4 hverdage. 

Kvaliteten af hjernekræftudredning monitoreres løbende i forhold til overholdelse af tidsfrister for de forskellige undersøgelser.

Henvisning til klinikken

Praktiserende læge sender elektronisk henvisning via EDIfact til Neurologisk Klinik på afdelingens lokalisationsnummer 5790000191253.

Henvisende læge kan vælge også at ringe til sekretæren i klinikken. 

Henvisningen visiteres alle hverdage af speciallæge i Neurologi.