Neurologisk afdeling består af Center for Klassisk Neurologi og Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Center for Klassisk Neurologi (CKU) består af et sengeafsnit, et stort ambulatorium med mange klinikker og et neurofysiologisk afsnit.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er et rehabiliteringscenter for patienter med rygmarvsskade og ligger separat ved Søndersø i Viborg.

Neurologis organisationsdiagram i pdf

 

Se det fulde organisationsdiagram for Neurologisk Afdeling (pdf)

Kvalitet og udvikling

Mission, vision og værdier

Uddannelse