Neurologi fokuserer på at levere både kliniknær og translationel forskning inden de store neurologiske sygdomsgrupper. For at forskningsresultater skal gøre gavn er det afgørende at resultaterne hurtigt kommer ud og virke hos patienter med neurologiske sygdomme.

Vi deltager aktivt i forskning og udvikling indenfor "Demensvenlige Sygehuse" og vi er fortløbende med i udvikling af nye medicinske behandlinger og bedre patientforløb indenfor Smerte og Hovedpineområdet. Vi deltager i forskning indenfor Dissemineret Sklerose, Søvnsygdomme, og der er projekter inden for flere af de store neurologiske sygdomsgrupper under udvikling indenfor den nærmeste fremtid.

Neurologi indgår i det nyoprettede Videnscenter for Neurorehabilitering i et ligeværdigt samarbejde med Hammel Neurocenter og Vestdansk Center for Rygmarvsskade. 

Forskning og udvikling i Neurologi indgår som en vigtig faktor, for at vi løbende kan forbedre patientforløb. Det er vigtigt, at vi kan udvikle vore medarbejdere, og at vi fortsat vil kunne rekruttere de bedste til jobbet, og at vi kan tilbyde spændende karriereforløb. Det er afgørende, at vi kan tilbyde en attraktiv uddannelse for de kommende læger, sygeplejersker, terapeuter og andre fagpersoner, hvor der er plads til nysgerrighed, fordybelse, engagement, og plads til forskningstankegang. Det er afgørende, at Neurologi med sin tætte kontakt til patienter med neurologisk sygdom er med til at bringe neurovidenskaben fremad.

Der er i Forskning i Neurologi tætte samarbejdsrelationer med både kliniske og basale forskere på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet og igangværende projekter sammen med andre danske og udenlandske universiteter, samt et forsknings- og udviklingssamarbejde indenfor hospitalsenheden og sammen med andre danske hospitaler.

Igangværende forskningsprojekter

Professorer, lektorer, postdocs og adjunkter

Kontakt Forskningsansvarlig i Neurologi