Coronavirus

Banner med coronavirus

Forholdsregler på VCR

I takt med Sundhedsstyrelsens anbefalinger modtager vi nu patienter til ambulante besøg på VCR. Efter individuel vurdering vil en del af konsultationerne dog foregå som telefon- eller videokonsultationer.

Hvis du har spørgsmål, der drejer sig om følgerne af din rygmarvsskade, kan du som altid ringe til vores klinik-sygeplejersker.

Hvis du har spørgsmål, der drejer sig om Corona-virus, skal du følge myndighedernes anbefalinger. Du kan finde informationer her:

Sundhedsstyrelsen Coronavirus/COVID-19

Myndighedernes samlede information: Coronasmitte.dk

RYK: Coronavirus og rygmarvsskade

RYK: Rygmarvsskade og Covid-19 - lægefaglig vurdering

RYK: Dokument til brug ved indlæggelse

Information about Corona in English

 

Hjem på weekend

Indlagte patienter kan komme hjem på orlov i weekender. Der gælder følgende retningslinjer:

  • Pårørende i egen husstand skal podes, og der skal foreligge negativt podesvar inden hjemmebesøget kan gennemføres. Patient og pårørende har selv ansvar for at arrangere dette via Coronaprover.dk. Vælg: Test for ny coronavirus/COVID-19 - Virustest. 
  • Ved gentagne besøg hjemme skal der gennemføres podning af de pårørende i egen husstand hver 14. dag. Patient og pårørende har selv ansvar for at arrangere dette via Coronaprover.dk. Vælg: Test for ny coronavirus/COVID-19 – Virustest.
  • Patienter, der kommer tilbage til VCR efter besøg hjemme, skal podes onsdag i ugen efter weekendbesøget.
  • Der opfordres til god håndhygiejne og til overholdelse af afstandskrav til alle andre end husstandens medlemmer.
  • Familiebesøg og sociale arrangementer af enhver art frarådes kraftigt.

På VCR skal alle indlagte patienter podes for virus hver 14. dag indtil videre. 

Besøgende på VCR

Det er ikke tilladt at have besøg indendørs på VCR. Patienter kan mødes med én pårørende ad gangen og kun udendørs.
OBS: Patient og pårørende skal holde 2 meters afstand.

Send ikke gaver og blomster til indlagte patienter

Bude og leverandører af gaver og blomster vil blive bedt om at tage gaven retur på grund af risiko for smittespredning.

 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.