I takt med Sundhedsstyrelsens anbefalinger modtager vi nu patienter til ambulante besøg på VCR. Efter individuel vurdering vil en del af konsultationerne dog foregå som telefon- eller videokonsultationer.

Hvis du har spørgsmål, der drejer sig om følgerne af din rygmarvsskade, kan du som altid ringe til vores klinik-sygeplejersker.

Hvis du har spørgsmål, der drejer sig om Corona-virus, skal du følge myndighedernes anbefalinger. Du kan finde informationer her:

 

Hjem på weekend og ferie/orlov

Besøgende på VCR - gældende restriktioner

Gaver og blomster til indlagte patienter

COVID-19-symptomer hos personer med rygmarvsskade. Info til fagfolk