Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) har i mange år bidraget til forskning indenfor rygmarvsskade i et tæt samarbejde med forskere fra bl.a. Aarhus Universitetshospital. I 2012 blev der oprettet en egentlig forsknings- og udviklingsenhed med egen medarbejderstab på VCR med henblik på fagligt og forskningsmæssigt at styrke området for at opnå status som universitetsklinik.

Forskningsenhedens ansatte har en bred vifte af baggrunde inden for sundhedsvidenskaben. Du kan finde en liste over vores medarbejdere herunder.

Forskningsområder

Forskningens fokus vægtes på tre kerneområder. I hvert af disse områder forsøger vi at skabe ny viden og implementere forskningsresultater i den daglige kliniske praksis og i patientens rehabilitering. De tre områder er:

Neurorehabilitering

På VCR bliver der forsket i nye træningsprincipper, terapiformer og diagnosemetoder som kan hjælpe til et forbedret outcome efter en rygmarvsskade. Netop nu pågår en række forskningsprojekter på VCR som undersøger a) brugen af magnetstimulation af hjernebarken til at øge effekten af genoptræning, b) effekten af kontinuerlig elektrisk stimulation af benenes nerver, leveret gennem indopererede elektroder og c) effekten af træning under nedsat blodtilførsel til de arbejdende muskler.

Livet med en rygmarvsskade

Mennesket må ikke glemmes i rehabiliteringsprocessen. I et ph.d.-projekt undersøger vi, hvorvidt en ændret sygeplejefaglig tilgang og nye støttende tiltag i rehabiliteringen kan hjælpe patienten med at skabe et meningsfuldt liv med en rygmarvsskade. Desuden ser vi i et udviklingsprojekt nærmere på, hvordan et tilbud om mentorer kan bidrage til, at nyligt skadede patienter kan få hjælp og støtte fra andre, der har personlige erfaringer på området.

Følgesygdomme

Rygmarvsskader medfører adskillige relaterede lidelser, som følge af nervetraumer og inaktivitet. Neuropatisk smerte, spasticitet (ukontrollerbare muskelsammentrækninger), tryksår, autonome dysfunktioner, hovedpine og cardio-vaskulære sygdomme er blot en række. Flere forskningsprojekter undersøger innovative behandlingsteknikker af disse, ofte komplicerede, følgesygdomme.


Medarbejdere i Forsknings- og Udviklingsenheden

Helge Kasch

helkas.jpg

Forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d.

Send e-mail

Søren Krogh

soren_krogh_jensen.jpg

Idrætsfysiolog, ph.d.-studerende

Send e-mail

Læs mere om Søren

Anette Bach Jønsson

Foto Anette Bach Jønsson.jpg

Fysioterapeut, ph.d.-studerende

Send e-mail

Randi Steensgaard

dsc_1169_2-randi-steensgaard-sygeplejerske-specialist.jpg

Klinisk sygeplejespecialist, ph.d.-studerende

Send e-mail

Læs mere om Randi

 

Dorte Dahl Hoffmann

dsc_1175_2-dorte-dahl-hoffmann.udviklingsterapeut.jpg

Klinisk specialist, fysioterapeut

Send e-mail

 

Joan L. Sundby

dsc_7314_2-joan-sundby-hjemmeside.jpg

AC-fuldmægtig

Send e-mail