April 2020

Ligesom de fleste andre dele af det danske samfund er Forsknings- og Udviklingsaktiviteterne på VCR også blevet ramt af COVID-19 situationen. Det har desværre betydet, at en række forskningsprojekter er blevet sat på en længere pause, og at forskningsforløb med både indlagte patienter og ambulante projektdeltagere er blevet stoppet. Dette er vi i F&U naturligvis kede af på disse personers vegne, men det har været nødvendigt for at efterleve regeringens restriktioner, og for at hjælpe til med at forhindre, at Corona-virus kommer inden for dørene på VCR. 

Så snart der bliver givet grønt lys, vil vi gøre alt hvad vi kan for at få aktiviteterne op at køre igen.

 

Randi Steensgaard (klinisk sygeplejespecialist, MHSc(nurs) og ph.d.-studerende) har indsendt sin ph.d.-afhandling med titlen “Mod et meningsfuldt hverdagsliv efter en rygmarvsskade – rehabilitering med afsæt i patientens deltagelse.” Afhandlingen er blevet accepteret til forsvar, men tidspunktet foreligger ikke endnu.

 

Forskertræf HE Midt

29 januar 2020 afholdt Hospitalsenhed Midt første udgave af “Forskertræf”, et nyt tiltag som skal styrke forskning og samarbejde internt i HE Midt. Her fremlagde en række forskere deres projekter, der alle var forankret lokalt. Søren Krogh Jensen, ph.d.-studerende ved VCR, var med som deltager i feedbackpanelet, og Forskningsoverlæge Helge Kasch bidrog som medarrangør og moderator.

ISCoS 2019, Nice

I november 2019 var vi flere afsted til verdenskongressen, ISCoS, og Forskningsenheden præsenterede flere postere. VCR deltog desuden med bidrag til samarbejdet om den nye nordiske database for rygmarvsskade, NOSCIR.

NoSCoS 2019, København

I september 2019 deltog F&U og flere klinikere med workshops, foredrag og postere ved den nordiske kongres for rygmarvsskade, NoSCoS. Da kongressen blev afholdt her i Danmark blev det muligt at sende mange deltagere fra VCR, og de kom hjem med stort fagligt udbytte.

 


Januar 2017

Udstyr til ultralydsskanning, transkraniel magnetstimulation og repetitiv neurostimulation.

Den regionale anskaffelsespulje har imødekommet to ansøgninger fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade sammen med Forsknings- og Udviklingsenheden.  Efterfølgende er der indkøbt avanceret ultralydsapparatur ACUSON S2000™ fra Siemens, som vi tog i brug efter kurset i uge 4. Apparaturet kan bruges til bl.a. ultralydsvejledning til botulinumtoxininjektion og til elastografi.

Den anden ansøgning vedrører indkøb af topmoderne rTMS* - og biSTIM**-udstyr, som vi forventer at modtage i uge 9 fra firmaet Cephalon A/S.

Alt udstyret vil blive anvendt i klinikken samt til forskningsprojekter.

*) Repetitiv transkraniel magnetstimulation, til behandling af smerte, spasticitet m.v.

**) Flerpunktsneurostimulation. Bruges til neurofysiologiske test, der kan bedømme integriteten af det centrale og perifere nervesystem og til fx at vurdere træningseffektivitet.

 


December 2016

Fondsmidler til klinisk forskning i rygmarvsskade

Forsknings- og udviklingsafdelingen på  Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) har modtaget midler fra 2 fonde til hver især 2 spændende forskningsprojekter.

Vanførefonden har doneret 100.000 til en spændende behandlingsundersøgelse ”Langtidseffekten af hypnose ved reduktion af smerterelaterede katastrofetanker hos patienter med rygmarvsskade.” Der er ved andre smertetilstande vist, at negative tanker, katastrofetanker, forud eller under smerteanfald giver mere intense og hyppigere smerter. Hypnose kan være med til at ændre måden, man opfatter smerten og hvordan man håndterer den. Faktisk kan man med hypnose skrue både op og ned for smerten, hvis man henholdsvis øger og nedsætter forekomsten af katastrofetanker. Dette er vist både hos raske, som blev udsat for en eksperimentel muskelsmerte og en gruppe af patienter med moderate til svære nakkesmerter. Mange personer, som lever med rygmarvsskade har betydelige smerter, op mod 70%. Vi vil hos indlagte rygmarvsskadede undersøge, om vi ved hypnosebehandling kan opnå en klinisk, betydelig reduktion af smerter og  bedre livskvaliteten hos den rygmarvsskadede. Måske kan hypnose være en supplerende behandlingsmulighed hos en gruppe af patienter, som i forvejen ofte får medicin for smerte, spasticitet, blæreforstyrrelser, blodtryksforstyrrelser med videre. Undersøgelsen ledes af psykolog, ph.d. Lone Knudsen og forskningsoverlæge Helge Kasch

Beckett-fonden har doneret 100.000 til forskningsprojektet: Kropssammensætning, nyrefunktion og ernæringstilstand. Ganske kort fortalt undersøger man i projektet langtidsfølgevirkninger af en rygmarvsskade. Blærefunktionen kan blive nedsat og kroppens egen evne til blodtryksregulering kan forringes, hvilket ofte resulterer i, at nyrefunktionen bliver nedsat.  Energi- og proteinbehov samt kropssammensætningen, muskler/fedt/knogle, ændrer sig markant efter en rygmarvsskade, hvilket  kan påvirke nyrefunktionen negativt. Vi vil bl.a. i et samarbejde med Klinisk Fysiologisk afdeling og Klinisk Biokemisk afdeling, Viborg, undersøge kropssammensætningen og nyrefunktionen med en ny metode, hvor vi måske tidligere, end det er tilfældet i dag, kan opdage nyreskade og forhindre yderligere tab af nyrefunktion.