Indlæggelsesforløb på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er meget forskellige hvad angår varighed og indhold, idet de afhænger af mange faktorer, bl.a. skadens omfang, den rygmarvsskadede persons alder og køn samt evt. andre samtidige sygdomme. Indlæggelsesforløbene varierer fra uger til måneder. I hvert enkelt tilfælde vurderes, hvilke muligheder der er i forhold til funktionsniveau samt kroppens øvrige funktioner. Vurderingen er tværfaglig og foreligger så tidligt som muligt.

Rehabilitering på VCR

På denne side kan du læse, hvordan forløbet på VCR kan se ud.

Indsatsen i forhold til rehabilitering bygger på den nyeste viden. Forløbet planlægges i samarbejde med dig og dine pårørende ud fra dit behov og dine ressourcer. 

Tværfagligt team

Din patientansvarlige læge

Forløbsmøder

Målsætningsmøder

Teammøder

Træning

Udslusningspatienter

Undersøgelser

Hjem på weekend

Tal med en erfaren mentor

Udskrivning

Videre opfølgning efter udskrivelse

Ret til sygedagpenge mens du er indlagt?


Kort rehabiliteringsforløb/KR-forløb

KR-forløb er en kort indlæggelse, hvor rehabiliteringen drejer sig om en konkret problemstilling. Under et KR-forløb bor du enten på Regionshospitalet Viborgs patienthotel eller på et værelse på VCR.

For at bo på Patienthotellet skal du være selvhjulpen eller have din egen hjælper med. 
Du kan visiteres til et KR-forløb via en henvisning fra egen læge eller efter aftale med læge på VCR.  

I starten af din indlæggelse vil der være et målsætningsmøde, hvor du sammen med dit tværfaglige team afstemmer forventninger og sætter mål for forløbet.
I slutningen af din indlæggelse evalueres målene og der laves en individuel vurdering vedr. dit behov for træning efter udskrivelsen. 


Indlæggelse på Patienthotellet

VCR har fire sengepladser på Patienthotellet. Pladserne er til de patienter, der er indlagt til et kort rehabiliteringsforløb - KR-forløb.

Betingelser for indlæggelsen

  • Du skal være selvhjulpen eller have din egen hjælper med. Lønudgiften samt udgifter til kost og logi til egen hjælper skal du selv aftale med din hjemkommune.
  • Ønsker du at medbringe en pårørende, skal du selv dække omkostningerne til dennes ophold. 

Om Patienthotellet

Hotellet ligger lige over for Regionshospitalet Viborg, ca. 500 meter fra VCR. Når du er indlagt på Patienthotellet, indtages alle måltider i hotellets restaurant.
Du skal selv sørge for transport mellem hotellet og VCR. 
Læs mere om Patienthotellet og se priser.


Læs mere