Nervesystemet

Nervesystemet består af hjernen, rygmarven og nerverne, og det spiller en vigtig rolle i forhold til vores mulighed for at bevæge os. Hjernen sender elektriske impulser ud til kroppens muskler, så vi bevæger os, og den modtager impulser fra hud, muskler og led, så vi kan opleve og reagere hensigtsmæssigt på omgivelserne. Alle impulserne mellem hjerne og krop løber gennem rygmarven og nerverne.

Mens hjernen ligger godt beskyttet i kraniet, ligger rygmarven beskyttet i en kanal inde i rygsøjlen. Rygsøjlen består af hvirvler, som danner led med hinanden, og den opdeles i
hals-, bryst- og lændedelen.

Årsager til rygmarvsskader

Årsagerne til rygmarvsskader kan være traumatiske eller ikke-traumatiske. Traumatiske rygmarvsskader skyldes ulykker, hvor rygsøjlen brækker eller ”forstuves” i en sådan grad, at rygmarven påvirkes. Det kan f.eks. være trafik- eller faldulykker eller ulykker ved udspring på for lavt vand. Ikke-traumatiske rygmarvsskader skyldes sygdom såsom svulster, diskusprolapser, blødninger eller betændelse, eller det kan skyldes medfødte misdannelser som f.eks. rygmarvsbrok.

I Danmark har omkring 3000 mennesker en rygmarvsskade, og hvert år kommer der 130-160 nye tilfælde til. Heraf skyldes knap halvdelen ulykker (traumer) mens resten skyldes sygdomme (ikke-traumatiske årsager).
Blandt ny-skadede personer med en ikke-traumatisk (sygdomsbetinget) skade er der stort set lige mange mænd og kvinder, mens der er mange flere mænd end kvinder, der pådrager sig en traumatisk rygmarvsskade.
Gennemsnitsalderen for personer med ikke-traumatiske skader var i Østdanmark i 2010 ca. 60 år, mens den for de traumatisk skadede var ca. 54 år (De vestdanske tal er ikke opgjort men menes at svare til de østdanske).

Konsekvenser

Følgevirkninger

Genoptræning og rehabilitering i Danmark

Du kan læse mere om rygmarvsskader på nedenstående links.