Dagen begynder med morgenmad og toiletbesøg, bad og påklædning. Her (og resten af dagen) samarbejder du med det sygeplejefaglige personale, ergoterapeuter og fysioterapeuter, så du i så høj grad som muligt varetager disse funktioner selvstændigt. Du får hjælp til dét, du ikke kan selv. 


I løbet af dagtimerne vil der foregå mange forskellige aktiviteter, der hver især udgør elementer af den samlede rehabilitering.

Kost og spisetider

Ryge- og alkoholpolitik

Værelser og træningslejligheder

Internet

Aften og weekend på centeret

Weekend (orlov) og ferie (midlertidig udskrivelse)

Transport

Hospitalsenhed Midt: Ret og pligt som patient