Efter din indlæggelse på VCR har du mulighed for at benytte dig af den erfaring og tværfaglige ekspertise, der er på VCR, i forhold til din rygmarvsskade og de komplikationer, der kan følge med. Vores klinik tilbyder regelmæssige opfølgninger, som du får indkaldelse til samt mulighed for ambulante besøg i forhold til specifikke problemstillinger.

I klinikken er der mulighed for at få vejledning samt hjælp til at iværksætte handlinger, der kan føre til en bedring. 

Egen læge kan også henvise til klinikken, hvis der opstår et problem i relation til rygmarvsskaden.

Har du ikke tidligere været tilknyttet VCR, men har en rygmarvsskade, kan din egen læge henvise dig hertil. 

Henvendelse til klinikken

Har du været indlagt på VCR, kan du altid henvende dig direkte til ambulatoriesygeplejersken på telefon 2142 4596 eller 2475 9140. 

Klinikkens sygeplejerske vil tale med dig om dine problemstillinger samt rådgive og vejlede. Hvis problemstillingerne kræver yderligere handling, kan din kommune eller egen læge involveres - eventuelt i et samarbejde med personalet på VCR. 

Du kan henvende dig med:

  • Spørgsmål om forebyggelse, behandling og pleje af følgetilstande til din rygmarvsskade.
  • Spørgsmål om medicin.
  • Hjælpemidler der skal tilpasses/ændres, hvor din kommune ikke kan tilbyde dig assistance.
  • Sociale spørgsmål der ikke kan løses af din egen kommune. 
  • Psykologiske problemer der ikke kan løses i samarbejde med din egen læge.

Når du har en aftale i klinikken

Ved ankomst

Transportmuligheder ved ambulante besøg

Bestilling af transport

Kørsel og kørselsgodtgørelse i egen bil

Offentlig transport

Midttrafik (Region Midtjyllands Trafikselskab)