På Vestdansk Center for Rygmarvsskade er vi bevidste om, at pårørende har brug for information og omsorg, og at samarbejdet med pårørende er en vigtig del af rehabiliteringsprocessen – både for patienten, de pårørende og det tværfaglige behandlerteam.

Såfremt patienten er indforstået med det, er man som pårørende velkommen til at komme på VCR og følge patienten i dagligdagen.
Efter nærmere aftale er der mulighed for at deltage ved stuegang, på teammøder, målsætningsmøder og forløbsmøder, enten ved fysisk fremmøde eller via en videoløsning.

Besøgstid

Måltider til pårørende

Psykologsamtale

Hvordan kan I støtte hinanden?

Informationsmateriale