Forbered dig til operationen

Din forberedelse til operationen vil afhænge af forskellige forhold. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til informationen i dit tilsendte indkaldelsesbrev.

Mave- og Tarmkirurgi

Ortopædkirurgi

Regional Specialtandpleje

Urinvejskirurgi

Pårørende eller ledsagere kan ikke opholde sig i afdelingen under operation og opvågning

(Dette gælder dog ikke ledsagere til børn og personer med handicap)

Pårørende eller ledsagere kan ikke opholde sig i afdelingen af hensyn til dine medpatienter og pladsforholdene i afdelingen. Det gælder også på opvågningsstuen.

Din pårørende eller ledsager kan i stedet opholde sig på hospitalets øvrige opholdsarealer på 2. og 3. etage (ved hovedindgangen). 

Din pårørende eller ledsager bliver kontaktet, når du er klar til at blive hentet efter operationen.