Forbered dig til operationen

Din forberedelse til operationen vil afhænge af forskellige forhold. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til informationen i dit tilsendte indkaldelsesbrev.

Mave- og Tarmkirurgi

Ortopædkirurgi

Regional Specialtandpleje

Urinvejskirurgi

Pårørende eller ledsagere kan ikke opholde sig i afdelingen under operation og opvågning

Pårørende eller ledsagere kan ikke opholde sig i afdelingen af hensyn til dine medpatienter og pladsforholdene i afdelingen. Det gælder også på opvågningsstuen.

Din pårørende eller ledsager kan i stedet opholde sig på hospitalets øvrige opholdsarealer på 2. og 3. etage. 

Din pårørende eller ledsager bliver kontaktet, når du er klar til at blive hentet efter operationen.

Ovenstående gælder ikke ledsagere til børn og personer med handicap.