Afdelingen søger ved kliniknære forskningsprojekter, at forbedre de perioperative patientforløb og behandlingen af akutte og kritisk syge patienter.
Vi søger i forskningen en høj grad af samarbejde med andre afdelinger, tværfaglighed og deltagelse i multicenter undersøgelser. 

 

Igangværende forskningsprojekter