Det er vores ønske, at patientens og dit ophold som pårørende på Intensiv bliver så godt som muligt.

Vi lægger vægt på et respektfuldt samarbejde, kvalitet i behandling og pleje, samt at patienterne og du som pårørende føler tryghed under indlæggelsen i Intensiv.

Om Intensiv

Besøg

Din rolle som pårørende

Børn som pårørende

For besøgende

Håndhygiejne

Præst

Værdigenstande

Din kontakt til Intensiv