I Ortopædkirurgi arbejder mange forskellige faggrupper sammen for at behandle, pleje og træne patienterne bedst muligt.