Ortopædkirurgi har aktiviteter på Regionshospitalet Viborg og behandler patienter med et bredt spektrum af ortopædkirurgiske lidelser, det vil sige lidelser i bevægeapparatet.

Vi udfører hoftealloplastik, knæalloplastik, skulderkirurgi, håndkirurgi, knækirurgi med korsbåndsrekonstruktion, idrætsmedicin og børneortopædi.

Afdelingsledelsen har i fællesskab ansvaret for den overordnede ledelse af afdelingens patientbehandling, patientpleje og drift.

  • Mission: Sammenhæng og høj faglig kvalitet
  • Vision: Vi vil være patientens foretrukne valg
  • Værdier: Dialog, Dygtighed og Dristighed

Ledelsen

Steen Olesen

Tone Mørch Møller

Ortopædkirurgis organisationsdiagram

Se også