Kapellet på Regionshospitalet Viborg er beliggende på Toldbodgade 4P med indgang fra parkeringspladsen foran kapellet.

Ved dødsfald på Regionshospitalet Viborg føres afdøde fra hospitalsafdelingen til kapellet.

Mulighed for at se afdøde

Ved dødsfald ønsker de pårørende gerne at sige farvel til den afdøde en sidste gang. Er det muligt, vil dette mest naturligt foregå på sengeafsnittet, hvor den afdøde vil være de første timer efter dødens indtræden. Herefter bliver den afdøde overflyttet til hospitalets kapel. 

Også her er der mulighed for, at pårørende kan se den afdøde i fred og ro. Pårørende skal rette henvendelse til kapellet og aftale et tidspunkt for besøget.

Læs mere: Vejledningen til pårørende om muligheden for at se afdøde (pdf)

Mulighed for at benytte kapellet til bisættelse

Kapellet råder over en kapelsal til 80 personer, der kan benyttes, hvis pårørende ønsker en højtidelighed - f.eks. til bisættelse med eller uden gejstlig medvirken eller til udsang i forbindelse med afhentning af afdøde. 

Kapelsalen kan benyttes af pårørende til de personer, som er afgået ved døden på hospitalet eller er indbragt døde til hospitalet og ligger i kapellets kølerum. Kapelsalen kan også anvendes til døde, som ikke er i kapellets kølerum.

Er afdøde ikke medlem af Folkekirken, kan de pårørende selv bestemme, hvordan en evt. bisættelse skal afvikles. Medlemmer af andre trossamfund end den danske folkekirke har ligeledes mulighed for at holde en højtidelighed efter det pågældende trossamfunds skikke og regler.

Spørgsmål og svar

Ved dødsfald står de pårørende ofte tilbage med mange spørgsmål.
Her kan du finde svarene til ofte stillede spørgsmål. 

Hvor lang tid må afdøde blive i kapellet?

Hvor er de afdøde, mens de er i kapellet?

Hvor ofte må man komme og se afdøde?

Hvor lang tid går der før afdøde forandrer sig?

Kan man se afdøde efter en evt. obduktion?

Skal pårørende hente dødsattesten i kapellet?

Må man komme ting i kisten?

Må der spilles medbragt musik i kapellet?

Kan værdigenstande udleveres til pårørende?