Hvem kan henvise til Afdeling for Regional Specialtandpleje

Henvisningsprocedure

Akut nødbehandling

CBCT scanning