Hvem kan henvise til Afdeling for Regional Specialtandpleje

Henvisningsprocedure

Akut nødbehandling

CBCT scanning

Henvisninger

Henvisningen skal sendes til tandplejen i patientens bopælskommune:
Kontaktoplysninger  på de kommunale tandplejeklinikker 

Læs mere om henvisning til specialtandpleje

Egenbetaling

Borgere over 18 år har en årlig egenbetaling.
Maximalt:
Kr. 2010,-  i 2020
Kr. 2050,- i 2021

Beløbet opkræves af bopælskommunen.
Der må ikke opkræves større beløb end
borgeren har modtaget tandbehandling
for.