Nyttig information

Her findes information, der er relevant for patienter, der behandles i Afdeling for Regional Specialtandpleje.

Persondatapolitik

Her kan du læse mere om hvad og hvordan Afdeling for Regional Specialtandpleje registrere og anvender oplysninger om dig: Beskrivelse af Afd. for Regional Specialtandplejes persondatapolitik. September 2018. Version 1.pdf.

Egenbetaling

Den maksimale egenbetaling for patienter, der modtager specialtandpleje: Kr. Kr. 2050 (2021).

 

Egenbetalingen for specialtandpleje opkræves af patientens bopælskommune.

Kørselstilskud

Kørsel til Regional Specialtandpleje

Andet

Praktisk hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med tandbehandling i Regional Specialtandpleje

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midt vedr, aftale om personlig, hjælp: til Kommunikation og ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling (Se side 6).

Borgere med særlige behov

I det danske sundhedssystem findes forskellige tandplejetilbud og muligheder for økonomisk støtte til tandpleje.For at kunne benytte disse behandlingstilbud / økonomiske støttemuligheder, skal visse kriterier være opfyldt. Du kan læse mere i denne vejledning: Vejledning - Borgere med særlige behov (senest revideret den Feb/2018)