Afdeling for Regional Specialtandpleje har mulighed for, at udføre tandbehandling under anvendelse af narkose (generel anæstesi). 

Hvis det vurderes, at der er et behov for tandbehandling under anvendelse af narkose, skal henvisningen altid sendes til den kommunale tandpleje i patientens bopælskommune. Den kommunale tandpleje vurderer og videresender herefter henvisningen til Afdeling for Regional Specialtandpleje. Der kan ikke henvises direkte til Afdeling for Regional Specialtandpleje.

Målgruppe

Forundersøgelse

Tandbehandling

Transport

Henvisninger

Henvisningen skal sendes til tandplejen i patientens bopælskommune:
Kontaktoplysninger  på de kommunale tandplejeklinikker 

Læs mere om henvisning til specialtandpleje

Egenbetaling

Borgere over 18 år har en årlig egenbetaling.
Maximalt:
Kr. 2010,-  i 2020
Kr. 2050,- i 2021

Beløbet opkræves af bopælskommunen.
Der må ikke opkræves større beløb end
borgeren har modtaget tandbehandling
for.