Regelmæssig tandpleje

Tandsygdomme og behandlinger

Tandpleje til borgere med særlige behov

Henvisninger

Henvisningen skal sendes til tandplejen i patientens bopælskommune:
Kontaktoplysninger på de kommunale tandplejeklinikker 

Læs mere om henvisning til specialtandpleje

Egenbetaling

Borgere over 18 år har en årlig egenbetaling.
Maximalt:
2022: Kr. 2075,-
2021: Kr. 2050,-

Beløbet opkræves af bopælskommunen.
Der må ikke opkræves større beløb end
borgeren har modtaget tandbehandling
for.