Brystkræftscreeningen Viborg, Randers og Holstebro er en del af mammografiscreeningsprogrammet i Region Midtjylland.

For yderligere information om screeningsprogrammet for brystkræft henvises til Afdeling for Folkeundersøgelsers hjemmeside:

www.kraeftscreening.rm.dk