Servicecentrets Sekretariat består af et team på fire medarbejdere, inkl. HE Midts Bæredygtigheds- konsulent, der varetager en lang række overordnede administrative opgaver på tværs af servicefunktioner, afsnit og matrikler i Hospitalsenhed Midt.

Sekretariatet er hovedindgangen til alle afsnit i Servicecentret og har en bred kontaktflade til både medarbejdere og ledere i hele hospitalsenhed Midt. Det er også her center- og afsnitsledere får sekretariatsbistand til faste opgaver som mødebooking, referatskrivning, journalisering og posthåndtering. Der ud over løser sekretariatet en lang række ad hoc opgaver, som f.eks. grafiske opsætninger, kommunikationsopgaver og support i kraft af superbrugerfunktion på diverse IT-systemer.

Sekretariatet løser opgaver i fællesskab, men hver medarbejder har også deres egne ansvarsområder. Herunder ligger f.eks. ansvaret for HR- og økonomiopgaver samt registrering af tjenestetid for nogle af  Servicecentrets afsnit, kvalitetsopgaver internt i Servicecentret og på tværs af Hospitalsenhed Midt samt en koordinerende rolle med ansvar for administrative opgaver ved affaldshåndtering. 

Revideret 14-05-2019