Køkkenet på Hospitalsenhed Midt producerer hver dag, året rundt, hoved- og mellemmåltider til ca. 1.200 personer. Køkkenet forsyner afdelingerne på regionshospitalerne Viborg, Skive, Silkeborg, Lemvig Hammel Neurocenter og dele af Psykiatrisk Hospital "Søndersøparken". Foruden at sikre gode måltider til alle patienter, producerer køkkenet også mad til kantinerne i Viborg og Hammel samt forplejning til møder. Køkkenet har ligeledes eget bageri, som hver dag leverer friskbagt brød og kager mv.

Maden produceres efter "cook-chill-princippet" hvilket betyder, at maden efter produktion hurtigt nedkøles til under 5 grader og leveres for-tilberedt til afdelingerne. Her færdigtilberedes maden i afdelingskøkkenet, så maden altid er frisktilberedt på afdelingen, og patienten kan få duften af mad.

I køkkenet arbejder ca. 60 veluddannede og engagerede medarbejdere bestående af økonomaer, kost konsulent kokke, bagere, professionsbachelorer, servicemedarbejdere, ernæringsassistenter og vi har 9 elever i det hele, 7 er næringsassistent elever og 2 bagerelever, der alle vægter velsmagende og ernæringsrigtige måltider højt.

Køkkenet ønsker, at være fornyende gennem unikke madoplevelser, der skaber livsglæde og er en aktiv medspiller i behandlingsforløbene på hospitalerne. Derfor prioriterer køkkenet, at maden laves fra bunden af økologiske råvarer. Køkkenet er indehaver af Det Økologiske Spisemærke i Sølv (60-90% økologiske råvarer).

Vi tænker over klimaforandringer, ressourcemangel og generelt presset på vores jordklode udfordrer i disse år jordens befolkning og skaber krav om handling.

I HE-Midt køkken vil vi skabe den grønne omstilling ved at tænke bæredygtighed og cirkulær økonomi inde for produktion, indkøb og emballages.

Mad når du er indlagt

Kantine

Revideret 03-08-2022