Serviceområdet i Hospitalsenhed Midt er organiseret i flere afsnit, hvoraf Service 1 dækker Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive. Service 1 har det faglige ansvar på alle 4 matrikler i HE Midt. Her løser afsnittets medarbejdere opgaver med rengøring på afdelingerne og i fællesarealerne. Derudover varetager medarbejderne også mere patientnære opgaver som patienttransport mellem afdelingerne og fast vagt ved patienter, der kræver fuldt opsyn.

De kliniske afdelinger får også hjælp af Service 1 til håndtering og klargøring af patientmad på afdelingen samt til ad hoc serviceopgaver.

Under afsnittet Service 1 er der tilknyttet en servicekonsulent, som varetager konsulenttjeneste i forhold til rengøring og serviceassistentopgaver på tværs af alle matrikler i Hospitalsenhed Midt. Her ligger et særligt fokus på rengøringskvaliteten, hvor der gennemføres kvalitetsanalyser, interne og eksterne rengøringsaudits samt egenkontrol på rengøringen efter INSTA 800. Yderligere står Service 1 også for den faglige undervisning af serviceassistenter, øvrige faggrupper og ledere af serviceassistenter. 

Service 1 omfatter ca. 220 medarbejdere som har et tæt samarbejde med det kliniske personale i afdelingerne. Medarbejderne er organiseret i tre teams, hvor den daglige ledelse udføres af teamlederne.

Organisationsplan Service 1

Helle Viskum Refsgaard 2019.jpg

Helle Viskum Jensen Refsgaard
Teamleder

Service 1

Tlf.: 7844 2137
Send en mail

Helle S Brandt

Helle Skjerning Brandt
Teamleder

 

Service 1

Tlf.: 7844 2138
Send en mail

Helle Thorsager

Helle Thorsager
Teamleder

 

Service 1

Tlf.: 7844 2136
Send en mail

Lone-Christensen_DSC9566_hjemmeside.jpg

Lone Christensen
Driftskoordinator

Tlf.:  7844 2110
Send en mail

Pia-Fuur-Nielsen_DSC8047_til-hjemmesiden.jpg

Pia Fuur Nielsen
Servicekonsulent

Tlf.: 7844 2109
Send en mail

Kent Simmelkjær

Kent Simmelkjær
Vagtplanlægger

Tlf.: 7844 2300
Send en mail

Revideret 24-02-2021