Serviceområdet i Hospitalsenhed Midt er inddelt i flere afsnit, hvoraf Service 2 bl.a. dækker opgaver på Regionshospitalet Silkeborg. Her løser afsnittets medarbejdere rengøring i fællesarealerne, håndterer post og affald, leverer mad til afdelingerne samt sikrer påpladslægning af varer i afdelingerne. 

Under afsnittet Service 2 ligger yderligere ansvaret for linned og uniformer, hvor den faglige sikring af rette kvalitet og sortiment varetages af en servicekonsulent.

Ligeledes varetager Service 2 driften af hjælpemiddeldepoterne samt vejleder afdelingernes personale i forflytning af patienter. Dette område er styrket af en faglig servicekonsulent, der bl.a. sikrer at de rette typer af hjælpemidler er til rådighed. 

På Regionshospitalet Viborg løser medarbejderne i Service 2 også driften i den automatiserede sengevasker. 

Hjælpemidler til udlån

Organisationsplan Service 2

Helene Pallesen 2021.jpg

Helene Pallesen
Hjælpemiddelansvarlig

Hjælpemidler og forflytning

Tlf. 7844 2175
Send en mail

Allan-Feldbak 2021.jpg

Allan Feldbak
Forflytningsinstruktør

 

Tlf. 7844 2176
Send en mail

Pia Brorson Christensen.jpg

Pia Brorson
Koordinator

Linned & sengecentralen

Tlf. 7844 2160
Send en mail

Revideret 19-03-2021