Skive Sundhedshus er en sammensætning af sundhedstilbud fra Skive Kommune, praktiserende læger samt kliniske afdelinger på Regionshospitalet Skive. Servicecentret er repræsenteret under Regionshospitalet Skive med ca. 18 medarbejdere.

Servicecentret varetager både interne opgaver for Regionshospitalet Skive, men har også rengøringsopgaver for eksterne parter i Skive Sundhedshus, f.eks. de praktiserende læger.

Internt på hospitalet løser serviceafsnittet bl.a. rengøring, levering af forplejning til kliniske afdelinger, mødeservering og affaldshåndtering. Opgaverne for servicemedarbejderne i Skive er alsidige og spænder også over linned- og uniformshåndtering, vareforsyning til afdelingerne samt udlån af hjælpemidler til patienter.

Revideret 30-06-2021