Servicecentret varetager alle de serviceopgaver, der understøtter hospitalets kliniske kerneopgaver, herunder alt lige fra rengøring, forplejning og vareforsyning til reparationer og vedligehold af teknisk udstyr.

Medarbejdere i Servicecentret udfører opgaver på alle matrikler i Hospitalsenhed Midt.

Servicecentrets fornemste opgave er at gøre både patienters, pårørendes og det kliniske personales hverdag lettere, så de kan fokusere på, at pleje og helbrede patienter.

Mission

Vision

Matrikler

Organisationsplan

Revideret 19-05-2022