ViC er et initiativ mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Neurologi, Regionshospitalet Viborg.