Nyheder

  • 06-05-2022

    Hospitalsenhed Midt har valgt at investere i et nyt indsatsområde, der skal koble klinik, uddannelse og forskning tættere på hinanden i en faglig synergi. KUF (Kliniske, Uddannelses- og Forskningsfællesskaber) danner tilsammen en ny organisering. Den skal fremme samarbejde, udvikling og videndeling på tværs af hospitalsenheden. Det skal sikre en hurtigere omsætning af viden til gavn for patienterne.

  • 20-04-2022

    På Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) i Viborg har de sammen med flere samarbejdsparter dokumenteret effekten efter 1 år af en pacemaker i hoften, der nu har hjulpet rygmarvsskadede patienter på benene igen. De videnskabelige resultater for operationen, der kaldes SCI LION, er lovende, men peger på krav om yderligere intensiv behandling for, at behandlingen kan siges at være succesfuld.


Få vores nyhedsbrev og følg os på LinkedIn