hjerne30x30px.png Parter i ViC

Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering, kaldet "ViC", er et initiativ mellem:

Startskuddet for ViC lød med ansættelse af en videnscenterleder d. 1 maj 2020, der for den næste 2-årige periode har opgaven at opbygge videnscentret med ovennævnte parter og primære samarbejdsparter som region Nord, Syd og Hovedstaden, kommuner, patientorganisationer og uddannelsessteder. 

Se ViCs virksomhedsgrundlag (pdf)

socialtsamvaer30x30px.png Behovsdrevet opbygning

Opbygning af ViC er behovsdrevet og udspringer i høj grad af en interessentanalyse gennemført i foråret 2020 blandt både eksterne og interne parter foretaget af initiativtagerne bag ViC. På nuværende tidspunkt er ViC's organisering på plads, og der er indledningsvist igangsat to indsatsområder (Dysfagi og Meningsfuldt hverdagsliv), som opbygningen af samarbejder på tværs af både interne og eksterne parter tager udgangspunkt i. Disse områder blev udpeget i interessentanalysen som væsentlige vidensområder, der med fordel kunne spredes til andre områder end Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Neurologi.

maalgruppe30x30px.png Styregruppe

Styregruppen afspejler ambitionen om, at ViC skal opbygges i et samarbejde med patientorganisationer, Region Syd, Region Nord, Region Øst, Aarhus Universitets Hospital samt kommunerne. 

Se styregruppens kommissorium og medlemmer (pdf)

kalender.png Indvielse udskudt til sensommer 2021

ViC har desværre grundet corona set sig nødsaget til at udsætte indvielse af ViC til forventeligt sensommer 2021 samt nedsættelse af ViC's styregruppe i marts 2021. Vi ser i den grad frem til at få samlet styregruppen og få tegnet ViC's første strategiske streger og handleplaner for den næste 3-årige periode.