Indtryk og udtryk. Tilfredshedsundersøgelse efter hjerneskade

Det nationale og tværsektorielle udviklingsprojekt "Indtryk og udtryk" har resulteret i følgende tre spørgeskemaer til undersøgelse af brugertilfredshed blandt ramte borgere og deres pårørende:

Begge videnscentre har sagt ja til at huse ovennævnte spørgeskemaer. Indtil Videnscenter i Øst har en hjemmeside, huser ViC skemaerne for begge videnscentre.

Ønsker man at rekvirere resultaterne eller andet materiale fra projektet, kan man kontakte Lene Bastrup Jørgensen, videnscenterleder for ViC.

Kontakt ViC

Lene Bastrup Jørgensen.jpg

Lene Bastrup,
Videnscenterleder,
lektor, ph.d.

Telefon: 25 15 02 20
Lenejoer@rm.dk